Rezultatet e provimit pranues për afatin e dytë

……..

Listat e studentëve te regjistruar ne afatin e dytë

29.09.2018