News & Events

Dita përfundimtare e Kursit të Avancuar për Kujdesin Paliativ dhe disa nga aktivitetet e zhvilluara gjatë këtyre 5 ditëve