Drejtimet

INFERMIERI

Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore.

Kohëzgjatja e studimeve : 3vjet

Kredi : 180 ECTS

STOMATOLOGJI

Programi është në përputhje me Direktivën 2005/36/EC të Komitetit Evropian për profesionet mjekësore.

FIZIOTERAPI

Eshte nje program me standarde europiane gjithashtu staff eshte i trajnuar ne instuticionet me te larta nderkombtare.

FARMACI

Deklarta e misionit dhe objektivave te programit bachelor i farmacisë. Objektivat në lidhje me njohuritë.

BIOKIMI LABORATORIKE

Programi i studimeve është i ndarë në këto module: Laboratory Biochemistry Sciences Module – BLS etj

RADIOLOGJI DIAGNOSTIKE

Programi është në përputhje me Procesin e Bolonjës dhe me direktivat evropiane për profesionet tjera shëndetësore.

Për informata kontaktoni në nr e telefonit +383 38 544 754  +383 49 603 800