Keshilla nga Mjeku

Këshilla nga mjeku

Videot tjera janë në përpunim

Dr. Agron Muqolli

LABORATORI në Qendren Diagnostike “REZONANCA”
Pejton

Dr. Sc. Agron Zajmi

NEUROPSIKIATRI në Qendren Diagnostike “REZONANCA”
Pejton

Dr. Antigona Qenaj

Dr. Hysen Hyseni

ANESTEZIOLOG në Qendren Diagnostike “REZONANCA”
Pejton

Dr. Adem Haziri

GASTROENTEROLOG në Qendren Diagnostike “REZONANCA”
Pejton

Dr. Sc. Rabije Shabani

GJINEKOLOGE ne Qendren Diagnostike “REZONANCA” Pejton

Dr. Emrush Kryeziu

Prof. Mjek. Spec. Internist HERMATOLOG në Qendrën Diagnostike “REZONANCA”
Pejton

Dr. Sc. Gazmend Zhuri MD PhD.

PULMOLOGU në Qendrën Diagnostike “REZONANCA”
Pejton

Prof. Ass. Agim Krasniqi Dr. Sci.

KARDIOLOG në Qendrën Diagnostike “REZONANCA”
Pejton