Paisja me ID Kartelë

Pasi që studentët e përfundojnë procesin e regjistrimit ne kolegj dhe fitojnë të drejtën e studimit ne informojmë studentët e pranuar të lajmërohen në zyrën e IT-së për t’u fotografuar.

 

Dhe nga të dhënat në sistemi ne fillojmë punimin e ID KARTELES, ne ID Kartel janë të shënuara

 

  • Emri,
  • Emri prindit,
  • Mbiemri,
  • Data e lindjes,
  • Vendi I lindjes,
  • Programi
  • Data e regjistrimit
  • Data e Skadimit
  • I Dosjes dhe
  • Fotografia

I digjitalizohet ID kartela studentit dhe  studentin e pajisim me ID Kartel.

 

Fig. Si duket ID Kartela