Apliko

APLIKIMI PËR VITIN 2022 ËSHTË I HAPUR

Ne nuk u japim studentëve vetëm një arsim dhe përvoja që i vendosin ata për sukses në një karrierë. Ne i ndihmojmë ata të kenë sukses në karrierën e tyre – për të zbuluar një fushë për të cilën kanë pasion dhe guxojnë ta drejtojnë atë.

Rreth Kolegjit

ALMA MATER EUROPAEA, CAMPUS REZONANCA!
Lider në Ballkan për Shkenca Mjekësore!
Pjesë e rrjetit Evropian të Kolegjeve të Shkencave Mjekësore.

Stafi më i mirë, kombëtar dhe ndërkombëtar, pret studentët më të mirë të vendit, sepse aty e kanë vendin.
Filloje jetën akademike, aty ku ka lindur dhe ka traditë mësimi i shkencave mjekësore për herë të parë në Ballkan, në ALMA MATTER EUROPAEA, CAMPUS REZONANCA!

MËNYRA E STUDIMIT

Mekanizma efikasë të informimit kthyes mbi punën e studentëve , proces akademik te shkelqyer.

Shiko më Shumë

RRETH INSTITUCIONIT

Institucion i arsimit të lartë i cili ju siguron arsimim dhe kualifikim në përputhet me standardet evropiane

Shiko më Shumë

BACHELOR/MASTER

Studentët e kolegjit në fund të vitit paisen me diploma të Bachelor/Master. KSHM REZONANCA

Shiko më Shumë

LABORATORET

Laboratoret më të sofistikuara dhe puna praktike gjithmonë kanë rëndësi në institucionin tonë

Shiko më Shumë

ALMA MATTER EUROPAEA CAMPUS COLLEGE "REZONANCA"

Institucion i cili ju siguron arsimim dhe kualifikim në përputhje me standardet evropiane

Vizoni
Misioni
Historia

Vizioni

Me licencimin e institucioneve arsimore private, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës mundësoi pasurimin e sistemit të tanishëm arsimor nga lëmenjtë e ndryshëm, në mesin e të cilave edhe të shkencave mjekësore. Me këtë Ministria ka paraqitur koncepte krejtësisht të reja të arsimimit mjekësor të shekullit XXI.Si institucion do të bëjmë të gjitha përpjekjet, që nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet relevante nacionale dhe ndërkombëtare, të arrijmë reputacionin e nevojshëm si institucion i arsimit të lartë, i cili do të vazhdojë të ofrojë, të promovojë dhe të zhvillojë programe dhe shërbime kualitative, sipas standardeve ndërkombëtare.

Misioni

Në një periudhë prej vetëm pesë vitesh veprimtarie institucioni ynë po dëshmohet si qendër e rëndësishme e arsimimit mjekësor në Kosovë. Aktivitetet në këtë Institucion përfshijnë aktivitetet arsimore në nivelin e profesioneve mjekësore, si në: lëmin e mjekësisë, stomatologjisë, farmacisë, fizioterapisë dhe radiologjisë diagnostike. Jemi krenar për faktin se zbatojmë programe mjekësoretë reformuara dhe të përshtatura nevojave të kujdesit mjekësor dhe zhvillimit më të mirë profesional.

Lexo më shumë

 

Historia

Kolegji “Rezonanca” është themeluar më 12 maj 2003, nga Akademik Prof. Dr. Ramadan Idrizaj, në pajtim me Ligjin mbi Arsimin e Lartë të Kosovës nr.2003/14, në fillim si Universiteti i Shkencave Mjekësore “Rezonanca” me gjithsej pesë Fakultete: Mjekësi e Përgjithshme, Stomatologji, Farmaci, Radiologji Diagnostike dhe Fizioterapi.
Në kuadër të Kolegjit funksionon edhe Spitali i Përgjithshëm “Rezonanca”, me seli në Prishtinë, rr. Mbreti Zog, nr. 1.
Më 30.12.2008 bashkohet me Kolegjin “ILIRIA”, si njësi akademike e saj.
Më 13.07.2015 akreditohet si Kolegj i Shkencave Mjekësore “Rezonanca”, për periudhën trevjeçare (1 tetor 2015-30 shtator 2018).
Nga 18.01.2016 nënshkruan marëveshje me Alma Mater Europaea për përfshirje në këtë rrjetë të institucioneve akademike, si kampus i ri i saj.

Kolegji "REZONANCA"

ALMA MATER EUROPAEA, CAMPUS REZONANCA! Lider në Ballkan për Shkenca Mjekësore! Pjesë e rrjetit Evropian të Kolegjeve të Shkencave Mjekësore.
Qendra Diagnostike Terapeutike Rezonanca ka përvojë shumë vjeçare në fushën e mjekësisë, duke e bërë atë lider në rajon mbi shërbimet spitalore.
Në Kuadër të Shkollës së Mesme të Mjekësisë “REZONANCA” ju keni mundësi të arsimit dhe aftësimit të mesëm profesional në fushat shëndetësore.

Acad. Prof. Dr. Arian R. Idrizaj MD.

Rektor
E-mail : [email protected]
[email protected]

Fjala hyrëse e Rektorit

Me licencimin e institucioneve arsimore private, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës mundësoi pasurimin e sistemit të tanishëm arsimor nga lëmenjtë e ndryshëm, në mesin e të cilave edhe të shkencave mjekësore. Me këtë Ministria ka paraqitur koncepte krejtësisht të reja të arsimimit mjekësor të shekullit XXI.Si institucion do të bëjmë të gjitha përpjekjet, që nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet relevante nacionale dhe ndërkombëtare, të arrijmë reputacionin e nevojshëm si institucion i arsimit të lartë, i cili do të vazhdojë të ofrojë, të promovojë dhe të zhvillojë programe dhe shërbime kualitative, sipas standardeve ndërkombëtare.

Kontakti

Na kontaktoni përmes e-Mail

    Kërko kurset