KLINIKA “REZONANCA”

Ofron këto shërbime:
– Radiologji:
– MRI Philips
– CT Toshiba (3D, SSD, MPR)
– PET-CT 16 Slice Siemens
– Mammography
– Ultrasound
– Mjekësi Familjare
– Barnatore
– ORL
– Oftalmologji
– Ortopedi
– Neurokirurgji
– Neurologji
– Psikiatri
– Psikologji Klinike
– Gjinekologji
– Kardiologji
– Kirurgji e përgjithshme
– Laborator
– Pulmologji
– Urologji
– Reumatologji
– Hematologji
– Gastroenterologji
– Stomatologji
– Pediatri
– Fizioterapi
– Onkologji dhe Radioterapi
– Auto ambulancë