BIBLOTEKA

Kolegji i Shkencave Mjekësore (“REZONANCA”) – institucion i arsimit të lartë i cili ju siguron arsimim dhe kualifikim në përputhet me standardet evropiane.
Kolegji Universitar “REZONANCA” është një institucion më prestigjioz dhe qendër e ekselencës në edukimin e lartë në Kosovë, me kampuse të lokalizuara në Prishtinë dhe Pejë, me gjithsej 5 objekte.
Meqë cilësia e shërbimeve shëndetësore ndaj pacientëve varet rrënjësisht nga kualifikimi i personelit mjekësor, për të siguruar mundësinë që të kemi personel sa më të kualifikuar që është e mundur, dhe bazuar në nevojat e shërbimit tonë shëndetësor për tani dhe për të ardhmen, u përcaktuam për iniciativën e hapjes së Kolegjit të Shkencave Mjekësore sipas standardeve të qarta, me qëllim të krijimit të një mjedisi cilësor, i cili siguron që arsimimi dhe kualifikimi të përputhet me këto standarde.