Qendra Kompjuterike e Kolegjit

Qendra Kompjuterike e Kolegjit – është përgjegjës për të gjitha temat që korrespondojnë me TI në Kolegjin.