SEMS

Pasi që studentët e përfundojnë procesin e regjistrimit ne kolegj fillon hapja e email zyrtar të kolegjit me
domain të Rezonances të cilat mund ti shfrytzojnë për tu kyçur në SEMS me të dhëna të njëjta.

Në username ju duhet ti shënoni këto të dhëna:

Shfrytzuesi: emri.mbiemri@rezonanca-rks.com
Fjalëkalimi:*****

1. Për tu kyçur në SEMS fillimisht duhet të kyqeni në ueb faqe të kolegjit www.rezonanca-rks.com
dhe të klikoni SEMS dhe pastaj të kyçeni me të dhëna që janë dërguar nga departamenti i IT-së
që janë email i Rezonances dhe fjalëkalimi i përkohshëm që ju pastaj duhet ta ndryshoni