Orari i Ligjeratave

Orari i Ligjeratave

Per vitin akademik 2023/24

Stomatologji

MAMI

Infermieri

Shendeti Publik dhe Mjedisor

Biokimi Laboratorike

Fizioterapi

Radiologji Diagnostike

Farmaci

Asistent dhe Higjienist Dentar