E-journals

EBSCO Databaza MEDLINE with Full Text përfshin:

  • Revista aktive, me tekst të plotë, pa qasje të hapur = 638
  • Revista aktive, me tekst të plotë, të rishikuara nga kolegët, pa qasje të hapur = 628
  • Revista aktive, me tekst të plotë, të rishikuara nga kolegët, pa akses të hapur, pa embargo = 48
  • Revista aktive, me tekst të plotë, pa akses të hapur të indeksuar në Web of Science ose Scopus = 637
  • Ndihmon përdoruesit të kërkojnë dhe të marrin në mënyrë efektive informacionin dhe të ndjekin strukturën e titujve të lëndëve mjekësore (MeSH) të përdorura nga Biblioteka Kombëtare e Mjekësisë.
  • Përfshin mundësinë e printi mit të përmbajtjes për titujt përkatës nga botuesit kryesorë.