Njësia e Edukimit Mjekësor

Manuali per Moodle platformë

Shtuarja e aktiviteteve dhe resurseve në Moodle
SHTUARJA E LIGJËRATAVE NË MOODLE (NË FORMË DOKUMENTI – FILE)