Historia

HISTORIA

Institucioni u themeluam më 19.10.2004, si Universiteti i Shkencave Mjekësore “Rezonanca” (USHMR), dhe u licencuam nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për vitet akademike 2004 – 2009.

Universiteti kishte në vete pesë fakultete:

  •    Fakultetin e Mjekësisë,
  •    Fakultetin e Stomatologjis
  •    Fakultetin e Farmacisë
  •    Fakultetin e Fizioterapisë
  •    Fakultetin e Radiologjisë Diagnostike

Më 13.07.2015, sipas vendimit nr. 641/15 të AKA, akreditohet si KOLEGJI I SHKENCAVE MJEKËSORE “REZONANCA” në nivel institucional, për periudhën tre vjeçare, 1 tetor 2015-30 shtator 2018.