Infrastruktura

Kolegji “Rezonanca” ka siguruar resurse të mjaftueshme fizike, resurse njerësore dhe paisje të mjaftueshme dhe bashkëkohore laboratorike e klinike, që mundësojnë realizimin afatgjatë të programeve të studimit të akredituara të Kolegjit.

 

Infrastruktura fizike e Kolegjit:

Hapësira

Sipërfaqaj (m2)

Pjesa akademike e Kolegjit

2319

Spitali

1500

Instituti për Kontrollin e Barnave

1600

Hapësira shtesë Laboratorët e Mësimdhënies Akademike të Kolegjit

4000

Total

9419

 

Master Plani i Kolegjit:

Objektet

Area (m2)

Viti i kompletimit

Spitali i Përgjithshëm

18.000

2022

Qendra Speciale për Rehabilitimin e Abuzimit me Alkoolin dhe Drogën

3.000

2022

Total

21.000

 

 

LABORATORËT

 

Destinimi

Area (m2)

L1

Pharmaceutica Technology Lab

75.311

L2

Research Lab

52.321

L3

Physiology Lab

29.451

L4

Human Anatomy Lab1

50.81

L5

Emergency Medicine Lab

29.451

L8

Microskopic Lab1

29.451

L9

Microskopic Lab2

42.341

L10

Microskopic Lab3

50.816

L2-5

Analytical Chemistry Lab

34.807

L1-6

Chemsitry materials and equipment depo

28.256

L2-7

Organic Chemistry Lab

31.364

L2-1

Physical Chemistry Lab

28.256

L2-2

Community Pharmacy Lab

49.328

L1-3

Microbiology Lab

50.503

DC1

Dentistry Clinic 1

103.348

DC2

Dentistry Clinic 2

98.166

DC3

Dentistry Clinic 3

25

DC4

Dentistry Clinic 4

42.341

S3

Dental Lab 1 (Phantoms)

49.328

S4

Dental Lab 2 (Phantoms)

47.461

S

Prosthodontics Lab 1

28.565

A2

Nursing Lab 1

71.216

A3

Nursing Lab 2

62.443

A4

Nursing Lab 3

35.47

S11

Physiotherapy Lab 1

58.625

S12

Physiotherapy Lab 2

63.864

S13

Physiotherapy Lab 3

45.511

S14

Physiotherapy Lab 4

63.437

S24

PC Lab

63.075

S25

Electronic Library 1

104.982

S35

Electronic Library 2

75.536

S44

Electronic Library 3

74.501

S45

Library

116.756

 

KLINIKA

1500

 

TOTAL

3312.091