Departamentet

Në kuadër të Kolegjit funksionojnë këto Departamente:

 • Departamenti i Shkencave Themelore,
 • Departamenti i Shkencave Klinike

Në përbërjen e vet Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike i ka këto departamente:

 • Departamentin e Infermierisë;
 • Departamentin e Fizioterapisë
 • Departamentin e Radiologjisë Diagnostike
 • Departamentin e Biokimisë Laboratorike
 • Departamenti i Mamisë
 • Departamenti i Shëndetit Publik dhe Mjedisor
 • Departamenti i Menaxhmentit Shëndetësor

Në përbërjen e vet Fakulteti i Stomatologjisë i ka këto departamente:

 1. Departamentin e lëndëve Stomatologjike;
 2. Departamentin për Asistent Dentar dhe Higjienist Dentar

Në përbërjen e vet Fakulteti i Farmacisë e ka departamentin:

 1. Departamentin e lëndëve Farmaceutike.