Departamenti i Mamisë

Udhëheqë i Departamentit: Fatime Zeneli

Misioni i Departamentit:

 1. Avansimi i dijes, ideve kreative dhe shkencore të studentëve në fushën e Mamisë, në përputhje me standardet evropiane.
 2. Pasurimi i sistemit të arsimit të lartë në Kosovë me programin të cilësisë së lartë BSc Mami, sipas standardeve ndërkombëtare dhe në përputhje me nevojat e tregut vendor, lokal dhe rajonal për këto profile.
 3. Integrimi i plotë në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë si dhe të Kërkimit Shkencor në fushën e Mamisë
 4. Arritjen e njohurive, aftësive dhe kompetencave profesionale të studentëve në përfundim të programit, të mjaftueshme për ushtrimin e pavarur të profesionit të Mamisë, në nivelin parësor, dytësor dhe tretësor të mbrojtjes shëndetësore në Kosovë.
 5. Përgatitja e të graduarve për zhvillimin e karrierës dhe për vazhdimin e edukimit pasuniversitar në shkencat e Mamisë.

 

Programet studimore:

 • BSc Mami (180 ECTS)

Si bartës të programit BSc Mami kemi përcaktuar:

 1. ass. Meritë Vuniqi-Krasniqi
 2. ass. Sahadete Shala
 3. Fatime Zeneli
 4. Mexhit Mustafa
 5. Afërdita Lahu

 

 

 

 

 

 

Personeli Akademik:

Nr.

Staff

Gender

Scientific degree

Academic degree

Specialization

Ngarkesa ne mësim

Hulumtim

Vepr. Admin.

1

Adelina Lahu

F

PhDc

Ligj.

/

12

12

4

2

Afërdita Kurtaj

F

Dr.Med.

Ass.

 

11

12

4

3

Afërdita Lahu

F

PhDc

Ligj.

/

10

12

4

4

Agim Krasniqi

M

Dr.sc.

Prof.asoc.

Internal Medicien – Cardiology

5

12

4

5

Agon Rrusta

M

PhDc

Ligj.

Ophthalmology

5

12

4

6

Albion Luzha

M

Dr.Med.

Ass.

 

10

12

4

7

Arbër Neziri

M

Dr.sc.

Prof.Ass.

Urology

7

12

4

8

Blerim Zuna

M

Dr.Med.

Ass.

Internal Medicine

8

12

4

9

Daniela Bimi

F

MSc

Ligj.

 

10

12

4

10

Diellza Namani

F

MSc

Ass.

 

12

12

4

11

Donjeta Muja

F

MSc

Ass.

/

10

12

4

12

Emir Behluli

M

PhDc

Ligj.

Pediatrician

10

12

4

13

Emrush Kryeziu

M

Dr.sc.

Prof.

Internal Medicine – Hematology

4

12

4

14

Fatime Zeneli

F

MSc

Ligj.

/

10

12

4

15

Fitim Skeraj

M

Dr.sc.

Prof.Ass.

Family Medicine

8

12

4

16

Gazmend Zhuri

M

Dr.sc.

Prof.Ass.

Internal Medicine – Pulmology

3

12

4

17

Genc Bajraktari

M

MSc

Ass.

 

12

12

4

18

Haki Dragusha

M

MSc

Ass.

Mjekësi emergjente

6

12

4

19

Hidajete Hasani

F

MSc

Ass.

 

11

12

4

20

Indira Rexhepi

F

Dr.Med.

Ass.

Family Medicine

10

12

4

21

Ismet Bajraktari

M

Dr.sc.

Prof.Ass.

Specialist of Internal disease,Specialist of Internal Medicine-Rheumatologist

4

12

4

22

Isuf Bajrami

M

MSc

Ligj.

Emergency Medicine

11

12

4

23

Mejreme Bajqinovci

F

Dr.Med.

Ass.

Shëndet publik

8

12

4

24

Meritë Demiri Demolli

F

Dr.Med.

Ass.

Gjinekologji

9

12

4

25

Meritë Krasniqi

F

Dr.sc.

Prof.Ass.

Gjinekologji

4

12

4

26

Milazim Gjocaj

M

Dr.sc.

Prof.asoc.

Specialist of Human Ecology in Public Health

5

12

4

27

Naim Fanaj

M

Dr.sc.

Prof.asoc.

Psychiatry

6

12

4

28

Sadete Kallaba

F

MSc

Ass.

 

11

12

4

29

Sadushe Loxha

F

Dr.Med.

Ass.

Pathological Anatomy

11

12

4

30

Sahadete Shala

F

Dr.sc.

Prof.Ass.

Gjinekologji

4

12

4

31

Samire Gashi Braina

F

Dr.Med.

Ass.

Psychiastric

12

12

4

32

Sebaedin Memedi

M

Dr.sc.

Prof.asoc.

Internal Medicine – Cardiology

5

12

4

33

Shpresa Ademi

F

PhDc

Ligj.

/

9

12

4

34

Shpresa Makolli

F

PhDc

Ligj.

General surgery Scrub Nurse

9

12

4

35

Shqipe Ukelli-Bajrami

F

MSc

Ass.

Specialist of Public Health

20

12

4

36

Skender Zatriqi

M

Dr.sc.

Prof.Ass.

Kirurgji

3

12

4

37

Valdet Hashani

M

Dr.sc.

Prof.Ass.

General Medicine

5

12

4

38

Ylfete Pllana

F

PhDc

Ass.

/

10

12

4

 

Tabela për stafin akademik në marrëdhënie të punës Part-Time

Nr.

Staff

Gender

Scientific degree

Academic degree

Specialization

1

Elvana Podvorica

F

Dr.sc.

Prof.Ass.

 

2

Erëza Morina Mustafa

F

Dr.Med.

Ass.

/

3

Ilirana Bajrami

F

MSc

Ass.

 

4

Labinot Shahini

M

Dr.sc.

Prof.Ass.

Pathologist

5

Sefedin Muçaj

M

Dr.sc.

Prof.asoc.

Epidemiology

6

Taulant Bajrami

M

MSc

Ass.

/

 

Tabela e stafit akademik Full-Time (FTE) sipas seksit dhe gradës shkencore

Academic degree

Female

%

Male

%

Grand Total

%

Ass.

12

60.0

4

22.2

16

42.1

Dr.Med.

6

30.0

2

11.1

8

21.1

MSc

5

25.0

2

11.1

7

18.4

PhDc

1

5.0

0

0.0

1

2.6

Ligj.

6

30.0

3

16.7

9

23.7

Prof.

0

0.0

1

5.6

1

2.6

Prof.asoc.

0

0.0

4

22.2

4

10.5

Prof.Ass.

2

10.0

6

33.3

8

21.1

Total

20

100.0

18

100.0

38

100.0

 

Indikatorët (FTE n=38)

No.

%

Numri i stafit akademik me PhD (FTE)

13

34.2

Nummri i stafit akademik me MSc (FTE)

7

18.4

Numri i stafit akademik me specializim (FTE)

25

65.8

Numri i Profesorëve të rregullt(FTE)

1

2.6

STUDENTËT

 

 

Nummri i studentëve

120

 

INDIKATORËT E MENAXHIMIT EFEKTIV

 

 

Raporti Student : Stafi akademik (FTE)

3.2

 

 

 

Temat e Diplomave të studentëve BSc Mami:

Viti 2021

Studenti

Titulli i temes

Mentori

Fusha