Rezultatet e provimit pranues 2022/23

Rezultatet e provimit pranues per vitin akademik 2022/23