AMECC REZONANCA SË BASHKU ME KLINIKËN REZONANCA SI DHE SHOQATA E GRAVE TË POLICISË

AMECC REZONANCA së bashku me Klinikën Rezonanca si dhe Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës në krye me Major. Teuta Nimani dhe Nilgyn Kosova ku njëkohësisht i përgëzojmë për punën dhe mundin e pa kursyer në Policinë e Kosovës. Sot ne nënshkruam marrëveshje bashkpunimi, ku Rezonanca me të gjitha resurset e saja, kontribon për shoqatën dhe Policinë e Kosovës!