Marrëveshje Bashkëpunimi

MARRËVESHJET

Alma Mater Europaea - Campus Prishtina Rezonanca ( AME-CPR )

cid

Universiteti i tiranës , Tiranë

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, i përfaqësuar nga Rektor Prof. Dr. Arben GJATA dhe Kolegji i Shkencave Mjekësore "Rezonanca" Prishtinë, i përfaqësuar nga Rektor Prof. Dr. Arian IDRIZAJ, bien dakord të bashkëpunojnë në funksion të zhvillimit institucional

universiteti Tiranë

Universiteti i Tetovës,Tetovë

Universiteti i Tetovës, Tetovë, i përfaqësuar nga Rektori Prof. Dr. Vullnet Ameti dhe Kolegji i Shkencave Mjekësore "Rezonanca", Prishtinë, i përfaqësuar nga Presidenti, Akad. Prof. Dr. Ramadan Idrizaj, bien dakort të bashkëpunojnë në funksion të zhvillimit institucional

tetovaj

Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK)

Të dy Institucionet e lartëpërmendura, më 30.03.2016 kanë rënë dakort të nënshkruajnë Memorandumin e Bashkëpunimit me qëllim të nxitjes së bashkëpunimit, mirëkuptimit të ndërsjellë dhe të zhvillimit ne fushën e arsimit, kërkimit, shëndetësisë dhe përvojës klinike

qkuk1

Ministria e arsimit, shkencës dhe teknologjisë ( MASHT )

Qëllim i kësaj marrëveshje është që të sigurohet bashkëpunimi në mes të subjekteve nënshkruese, të vetëdijshëm se një bashkëpunim i tillë është i domosdoshëm për arritjen e qëllimeve të përbashkëta për mbledhjen, hulumtimin, sistematizimin dhe realizimin e projektit

Studimi i Radioaktivitetit natyrorë në Tokë në Prishtinë

republika

Kinesio University

Kolegji i Shkencave Mjekësore "Rezonanca" ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin "Kinesio University".

Për detajet dhe aktivitetet tjera do të njoftoheni me kohë

Me respekt,

KSHM Rezonanca

project-10

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME CAMPUS INTERNATIONAL - INTERNATIONAL EUROPIAN ACADEMY

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME ODËN E INFERMIERËVE TË KOSOVËS

Kjo marrëveshje bashkëpunimi nënshkruhet nga përfaqësuesit e institucioneve të lartëpërmendura me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit në fushën e hulumtimeve shkencore në shkencat mjekësore në trajnim dhe edukim të vazhdueshëm profesional

oik1

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME BIBLIOTEKËN KOMBËTARE!

Kolegji i Shkencave Mjekësore "REZONANCA" nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Bibliotekën Ndërkombëtare "PJETËR BOGDANI"

bibliotekalogo