Konferencat 2023

Konferenca e Dytë Ndërkombëtare për praktikat e avancuar perioperative.

Dërgoni abstraktet deri më 31 korrik 2023 te conferences@rezonanca-rks.com.

Bashkohuni me infermierë perioperativë nga e gjithë bota për të shkëmbyer njohuri dhe përparime në kujdesin perioperativ.

Afati i dorëzimeve të Abstrakteve Data e Konferencës Vendi
11-31 Korrik 30 Shtator Kolegji Rezonanca

Ftesë për Konferencë 2023 me temën “Sfidat e përditshme në psikiatri”

Konferenca është akredituar nga OIK me 15 pikë për pjesëmarrës aktiv dhe 10 pikë për pjesëmarrës pasiv, ndërsa nga OMK me 12 pikë për pjesëmarrës aktiv dhe 8 pikë për pjesëmarrës pasiv.

Konferenca do të jetë e hapur për të gjithë të interesuarit nga lëmia e neuroshkencave, psikologjisë, mjekëve familjarë dhe infermierëve.

Të gjithë të interesuarit për pjesëmarrje dhe prezantim të punimeve shkencore duhet të paraqiten në emailin: info@rezonanca-rks.com deri më 1 shtator.

Pjesëmarrja është e kufizuar.

Për të marrë pjesë në konferencë, duhet të bëni pagesën në shumën prej 25 euro.

Afati i dorëzimeve të Abstrakteve Data e Konferencës Vendi
1 Shtator 14,15 Shtator Kolegji Rezonanca