MARRËVESHJE ME ODËN E FIZIOTERAPEUTËVE TË KOSOVËS

Marrëveshje Bashkëpunimi
Palët e përfshira : Oda e fizioterapeutëve të Kosovës dhe Instituti për Hulumtime dhe Trajnime të Shkencave Mjekësore – RezonancaA

Kjo marrëveshje bashkëpunimi nënshkruhet nga përfaqësuesit e institucioneve të lartëpërmendura me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit në fushën e hulumtimeve shkencore , në shkencat mjekësore në trajnim dhe edukim të vazhdueshëm profesional .

Leave a Reply