MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME ODËN E INFERMIERËVE TË KOSOVËS

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

Ndërmjet:

Odës së Infermierëve , Mamive dhe Profesionistëve Shëndetësor

dhe ,

 Institutit Për Hulumtime dhe Trajnime në Shkencat Mjekësore- RezonancaA

Qëllimi i marrëveshjes

Kjo marrëveshje bashkëpunimi nënshkruhet nga përfaqësuesit e institucioneve të lartëpërmendura me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit në fushën e hulumtimeve shkencore , në shkencat mjekësore në trajnim dhe edukim të vazhdueshëm profesional 

Leave a Reply