MIRËNJOHJE DHE FALENDERIM PËR REZONANCËN NGA MINISTRI RRUSTEM BERISHA

Mirënjohje dhe falenderim për Rezonancën nga Ministri Rrustem Berisha, Ministër pranë Ministrisë për Forcën e Sigurisë së Kosovës për kontributin e dhënë!